Modern aspects of health care organization and system of effective hospital management

Сучасні аспекти організації охорони здоров’я та система ефективного управління лікарнею

5 серпня 2021 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
Міжнародна науково-практична конференція

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

 

 

 

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань сучасних аспектів організації охорони здоров’я та системи ефективного управління лікарнею.

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань сучасного ефективного управління лікарнею з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Ізраїль, США, Німеччина, Литва, Іспанія.

 

Організатори

Аудиторія

Кому варто взяти участь
Лікарі

Всіх спеціальностей

Керівники медичних центрів

Головні лікарі, директори клінік, директори приватних центрів та їх заступники з медичних питань

Науковці та держслужбовці

Викладачі кафедр ВНМЗУ, а також представники МОЗ України

 

 

 

Розділи Конференції

Ефективне управління лікарнею - Effective hospital management

Система організації охорони здоров'я закордоном - The system of organization of health care abroad

Страхова медицина - Insurance medicine

Ефективний фандрейзинг - Effective fundraising

Лікарні кооперативи - Hospital cooperatives

Медичне право - Medical law

Демографія - Demography

 

 

Практична цінність та актуальність

Будуть розглянуті питання сучасних аспектів організації охорони здоров'я, система ефективного управління лікарнею, проблеми демографії та медичного права.

Також будуть розглянуті питання успішного залучення позабюджетних коштів від благодійників та за допомогою грантів і проектів Євросоюзу, НАТО і ін. донорських організацій - ефективний фандрейзинг, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ефективного управління.

 

Спікери

 

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 09:00 – Марусин Олександр Васильович - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 09:05 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 09:10 – Рімантас Аутукас - Стилі управління (Литва)
 • 09:25 - Ірина Стовбан - Соціально-психологічні проблеми управління та шляхи їх вирішення 
 • 09:45 – Айя Кагаде - Система охорони здоров’я Ізраїлю (Ізраїль)
 • 10:05 - Олександр Марусин - Стратегія фандрейзингу
 • 10:55 – Василь Лопух – Сучасні демографічні тенденції в Україні (США)
 • 11:50 – Карлос Зарко - Міжнародна організація лікарень кооперативів. Роль кооперативів у забезпеченні доступу до медичних послуг; переваги та найкращі практики (Іспанія)
 • 12:20 – Олена Бабич - Відкриття приватної медичної практики: алгоритм отримання ліцензії, на що слід звернути увагу?; що краще ТОВ чи ФОП?; дотримання ліцензійних умов
 • 12:45 – Андрій Базилевич - Які перспективи реабілітації в системі надання меддопомоги
 • 13:15 - Олександр Владимиров - Розбудова системи реабілітації в Україні в контексті Закону України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров"я"
 • 13:45 - Олександр Марусин - Волонтерський фандрейзинг
 • 14:10 – Уве-Маттіас Мюллер – Демографія та соціальний розвиток (Німеччина)
 • 14:50 – Гінтарас Грахаускас – Чому старіюче суспільство скоро стане проблемою №1 для європейських країн (Литва)

Conference program:

Welcome speech

 • 09:00 - Oleksander Marusyn - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

Opening ceremony

 • 09:05 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko

Scientific part

 • 09:10 - Rimantas Autukas - Management Styles (Lithuania)
 • 09:25 - Iryna Stovban - Socio-psychological problems of management and ways to solve them
 • 09:45 - Aya Kagade -The Israeli Health System At a Glance (Israel)
 • 10:05 - Oleksander Marusyn - Fundraising strategy
 • 10:55 - Vasil Lopukh - Current demographic trends in Ukraine (USA)
 • 11:50 - Carlos Zarco - International Organization of Cooperative Hospitals. The role of cooperatives in providing access to medical services; benefits and best practices (Spain)
 • 12:20 - Olena Babich - Opening a private medical practice: the algorithm for obtaining a license, what to look for ?; which is better LLC or FOP ?; compliance with license conditions
 • 12:45 - Andriy Bazylevych - What are the prospects for rehabilitation in the health care system
 • 13:15 - Оleksander Vladimirov - Development of the rehabilitation system in Ukraine in the context of the Law of Ukraine "On Rehabilitation in the Sphere of Health Care"
 • 13:45 - Oleksander Marusyn - Volunteer fundraising 
 • 14:10 - Uwe-Matthias Müller - Demography and social development (Germany)
 • 14:50 - Gintaras Grahauskas - Why an aging society will soon become a problem №1 for European countries (Lithuania)

 

 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і зробив проплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
300 грн.
✔  Участь у конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
400 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Преміум
500 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Участь у 2 вебінарах
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 20 балів - у двох вебінарах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

 1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
 2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ