V-th PRECARPATHIAN SURGICAL FORUM

V ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ

15-16 жовтня 2020 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
Міжнародна науково-практична конференція

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

 
 
 
 

 

 

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань із тактики хірургічного ведення пацієнтів.

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань хірургії з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Литва, Німеччина, Ізраїль.

 

Організатори

Наші партнери

 

 

Розділи Конференції

Роботизована хірургія

Лапароскопічна хірургія

Дитяча хірургія

Захворювання гепатобіліарної зони

Хірургія підшлункової залози

Хірургія стравоходу, шлунка, кишечника

Судинна хірургія

Ендокринна хірургія

 

Практична цінність та актуальність

Будуть розглянуті питання проблем ведення пацієнтів з хірургічною патологією та їх вирішення.

Також будуть розглянуті клінічні питання судинної, ендокринної, дитячої, лапароскопічної та роботизованої хірургії, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ведення пацієнтів із хірургічними захворюваннями.

 

Спікери

 

 

Програма конференції:

15.10.2020 (1-ий день)

Вітальне слово

 • 08:00 – Рожко Микола Михайлович - ректор «Івано-Франківського національного медичного університету», д.мед.н., професор
 • 08:05 – Марусин Олександр Васильович - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»
 • 08:10 – Пиптюк Олександр Володимирович– д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету

Церемонія відкриття

 • 08:15 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 08:20 – Федоров С. В.Covid 19 та серцево - судинні захворювання (Івано-Франківськ)

Секція 1 Захворювання гепатобіліарної зони: сучасні аспекти хірургічної тактики –головуючий проф. Ткачук О. Л

 • 08:35 – Тобіас Кек – Еволюція мініінвазивної хірургії: від велосипедної шини до роботизованої хірургії (м. Любек, Німеччина).
 • 08:50 –Дутченко М.О., Ничитайло М.Ю.,  Булик Л.М., Зекало В.М -Симультанні мінімальноінвазивні операції в абдомінальній хірургії і гінекології (м. Київ, м. Полтава)
 • 09:05 – Русин В.І., Бойко С.О., Корсак В.В., Русин В.В., Бойко С.Ш. –Інтравенозні шляхи поширення нирково-клітинного раку (м. Ужгород)
 • 09:20 – О.В. Лукавецький, Т.М. Іванків, Я.Р. Дутка, Б.І. Бакум, М.П. Попик–Застосування через шкірних через печінкових втручань при механічній жовтяниці пухлинної етіології (м. Львів).
 • 09:35 – В.О. Шапринський, О.О. Воровський, О.А. Камінський, Я.М. Пашинський, Ю. А. Миронишен Хірургічне лікування непаразитарних кіст печінки (м. Вінниця)
 • 09:50 – О. В. Гриненко - Хірургічна тактика при васкулобіліарних пошкодженнях печінки (м. Київ)
 • 10:05 – О. В. Гриненко - Хірургічне лікування альвеококозу печінки в умовах високоспеціалізованого центру неендемічного регіону (м. Київ)
 • 10:20 – О. О. Попов – Хірургічне лікування перихілярноїхолангіокарциноми печінки з інвазією в ворітну вену(м. Київ)
 • 10:35 – А. І. Жиленко – Хірургічне лікування периферичної холангіокарциноми печінки з інвазією в вісцеральні вени (м. Київ)
 • 10:50 – Д. О. Федоров, О. М. Остапишен, А. В. Гусєв – Лапароскопічні резекції у лікуванні злоякісної патології печінки (м. Київ)
 • 11:05 – Голод Н.Р., Чурпій І. К.– Міжнародна класифікація функціонування, як інструмент формування реабілітаційної програми для пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії (м. Івано-Франківськ).
 • 11:20 – Ткачук О.Л.–Колізії хірургічної тактики при холедохолітіазі
 • 11:35 – Дискусійна панель 1 ( 15хв. )Захворювання гепатобіліарної зони: сучасні аспекти хірургічної тактики – головуючий проф. Ткачук О. Л.

Секція 2 Хірургія підшлункової залози – головуючий проф. Пилипчук В. І.

 • 11:50 – І.Р.Трутяк, Р.І.Трутяк, О.В.Королюк, Н.Р.Калинович – Травма підшлункової залози і посттравматичний панкреатит (Львів)
 • 12:05 – О.Б.Кутовий, К.О. Денисова, Д.В.Балик – Досвід використання різних варіантів панкреато-дигестивних анастомозів при панкреатодуоденальних резекціях (м. Дніпро).
 • 12:20 – А. Є. Богуш, Марущак Н. М.–Досвід лікування гострого панкреатиту мініінвазивними технологіями в хірургічному відділі КНП ЦМКЛ ІФМР (м. Івано-Франківськ).
 • 12:35 – Пилипчук В.І., Шевчук І.М., Дирів О.Л., Омельчук Н.В.–Панкреато-дуоденальна резекція у лікуванні патології проксимального сегменту підшлункової залози. Власний досвід.(м.Івано-Франківськ).
 • 12:50 Дискусійна панель 2 ( 10 хв. )  –Хірургія підшлункової залози – головуючий проф. Пилипчук В. І.

Секція 3 Сучасні аспекти хірургічної тактики лікування кил. Ендокринологічна хірургія. – головуючі доц. Галюк В.М., доц.Пасько А. Я.

 • 13:00 – Грубник В.В. - Лапароскопічні втручання при ГЕРХ і при великих грижах стравоходного отвору діафрагми
 • 13:30 – Фелештинський Я.П. - Ускладнення алопластики вентральних гриж, лікування та профілактика 
 • 14:00 – В.І. Лупальцов, А.І. Ягнюк.– Фактор інтрабдомінальної гіпертензії при герніопластиці вентральних гриж (м. Харків).
 • 14:15 – В.І.П’ятночка, І.Я.Дзюбановський, А.М.Продан – Підвищення безпеки операційних втручань у хворих на вентральну та інцізійну грижу за умов коморбідності при виконанні різних типів відкритих герніопластик (м. Тернопіль).
 • 14:25 – Саволюк С.І. – Можливості амбулаторної хірургії пахових гриж.
 • 14:55 – Охад Ронен ( Ізраїль ) – Випадок тиреоїдектомії
 • 15:15 – Паньків В. І.–Сучасні аспекти лікування діабетичної стопи: погляд ендокринолога
 • 15:35 – Пасько А. Я.– Алгоритм інтраопераційної профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу (м. Івано-Франківськ).
 • 15:45  - Дискусійна панель 3 ( 15 хв. ) Сучасні аспекти хірургічної тактики лікування кил. Ендокринологічна хірургія. – головуючі доц. Галюк В.М., доц.Пасько А. Я.

16.10.2020 (2-ий день)

Вітальне слово

 • 08:00 – Пиптюк Олександр – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету

Наукова частина

Секція 4 Судинна хірургія  – головуючі проф. Пиптюк О. В. та проф. Гудз І. М.

 • 08:05 – Петрушенко В.В., Скупий О.М., Гребенюк Д.І., Лонский К.Л.–Нові підходи у лікуванні пацієнтів із хронічною артеріальною недостатністю (м. Вінниця)
 • 08:35 – І. М. Гудз – Доказова медицина щодо ведення хворих із периферичними оклюзійними артеріальними захворюваннями в допомогу загальному хірургу (м. Івано-Франківськ)
 • 09:05 – Усенко О.Ю., Белейович В.В., Габрієлян А.В., Ратушнюк А.В., Чайковська С.М.– Коронарне шунтування на працюючому серці симультанно із каротидною ендартеректомією у пацієнтів із мультифокальним атеросклерозом (м. Київ).
 • 09:20 – Габрієлян А.В., Ратушнюк А.В, Береговой О.В., Доманський Т.М., Романова С.В., Кудлай І.В.,Мошта С.С.– Вибір хірургічної тактики у лікуванні пацієнтів із поєднаним атеросклеротичним ураженням коронарних артерій та артерій нижніх кінцівок (м. Київ)
 • 09:35 – Костів С. Я, Венгер І. Л., Вайда А.Р., Хвалибога Д.В., Гусак М. О.Відновлення прохідності артерій каротидного басейну в умовах розвитку пізніх ускладнень після реваскуляризації аорто-клубового сегменту (м. Тернопіль).
 • 09:50 – І. І. Кобза, І.Р. Нестеренко, Ю.С. Мота – Синдром аорто-мезентеріальної компресії: нові підходи до діагностики та лікування (м. Львів, Івано-Франківськ).
 • 10:05 – І.І. Кобза, Т.І. Кобза,  Ю.С. Мота – Профілактика ускладнень хірургії сонних артерій (м. Львів)
 • 10:20 – В.І. Десятерик, О.В. Давиденко, В.А. Слободянюк, В.Г. Желізняк, О.Б. Богатирьов, О.М. Прокуда – Досвід надання хірургічної допомоги хворим із розривом аневризм інфраренального відділу аорти (м. Дніпро)
 • 10:35 – В. Б. Гощинський, Ю. Ю. Свідерський, О. З. Пятничка – Застосування радіочастотної абляції в комбінації з мініфлебектомією та відтермінованою ехо-склеротерапією колатеральних та перфорантних вен в лікуванні саженного варикозу в амбулаторних умовах (м. Тернопіль).
 • 10:45 – В. А. Решетило, Р. В. Сабадош – Результати корекції природжених і набутих тромбофілій після реконструктивних операцій на артеріях нижніх кінцівок (м. Івано-Франківськ).
 • 11:00 – Дискусійна панель 4(  10 хв. ) Судинна хірургія  – головуючі проф. Пиптюк О. В. та проф. Гудз І. М.

Секція 5 Хірургія стравоходу, шлунка, кишечника  – головуючі проф. Шевчук І. М. та доц. Федорченко В. М.

 • 11:10 – Ахмет Доган – Нехірургічні методи схуднення пацієнтів, EMSEY HOSPITAL, Стамбул, Туреччина.
 • 11:20 – В. П. Андрющенко–Сучасні тенденції в хірургії гострого поширеного перитоніту (м. Львів).
 • 11:40 – С. Д. Шаповал–Новітні технології в діагностиці сепсису (м. Запоріжжя).
 • 11:55 – І.Я. Дзюбановський, Р.В. Свистун, А.М. Продан–Реконструктивно-відновні органозберігаючі та органощадні операції при рецидивних виразках дванадцятипалої кишки (м. Тернопіль).
 • 12:10 – І.Ю. Полянський, В.І. Москалюк, В.В. Андрієць – Післяопераційний парез кишечника: прогнозування та лікувальна тактика на основі генетичних досліджень (м. Чернівці).
 • 12:25 – А .Ф. Гринчук – Тактика лікування хворих на гострий перитоніт (м. Чернівці).
 • 12:40 – Ф.В. Гринчук, І.І. Дутка, В.В. Максимʼюк, А.В. Ушаков–Тактика лікування хворих на гострі виразкові кровотечі (м. Чернівці).
 • 12:55 – В.В. Петрушенко, Д.І. Гребенюк – Ефективність профілактики кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу (м. Вінниця).
 • 13:10 – Соломчак П. В.– Сучасні підходи до оперативного лікування геморою III-IV ступеня (м. Івано-Франківськ).
 • 13:25 – І. Я. Дзюбановський, В. В.Бенедикт, А. М. Продан – Лапаростома в хірургічному лікуванні  хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (м. Тернопіль)
 • 13:40 – М.І. Покидько, Б.М. Грицко, В.М. Українець, Ю.С. Демченко, А.В. Фуніков – Клінічний випадок післятравматичного тромбозу і перфорації дистального відділу дванадцятипалої  кишки внаслідок кермувального удару при закритій травмі живота (м. Вінниця)
 • 13:55 – С. Б. Телемуха, О. В. Пиптюк – Профілактика і лікування злукової хвороби очеревини (м. Івано-Франківськ).
 • 14:10 – Пиптюк О. В., Телемуха С. Б., Пиптюк В. О. – Паранеопластичний синдром в клінічній практиці (м. Івано-Франківськ).
 • 14:25 – Лісний І.І. – Безопіоїдна аналгезія в сучасній хірургії і анестезіології
 • 14:55 – Соколов В.В. - Низхідний некротизуючий медіастиніт: ВАК, ВАТС та медіастіноскопія
 • 15:15 - Гончар М. Г., Кучірка Я. М. - Гастродуоденальні кровотечі. Тактика лікування.
 • 15:30 Дискусійна панель 5 ( 15 хв. ) – Хірургія стравоходу, шлунка, кишечника  – головуючі проф. Шевчук І. М. та доц. Федорченко В. М.
 • 15:45 – Прийняття резолюції та заключне слово проф. Пиптюк О. В.

 

 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і зробив проплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
300 грн.
✔  Участь у 2-х денній конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
600 грн.
✔  Участь у 2-х денній конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Пакет-Вебінар 1
300 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - за участь у вебінарі)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Пакет-Вебінар 1+1
600 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Два вебінари
✔  Сертифікат БПР (20 балів - за участь у двох вебінарах)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Преміум
900 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Участь у 2 вебінарах
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у конференції, 20 балів - у двох вебінарах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.

Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат

Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).

Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.

Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ