Pediatrics: current issues and new challenges

Педіатрія: актуальні питання та новітні виклики

2 грудня 2020р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
Міжнародна науково-практична конференція

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

 

  

 

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань із ведення хворих дитячого віку

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань педіатрії з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Ізраїль, Естонія, Грузія, Словаччина.

 

Організатори

Наші партнери

 

 

 

Розділи Конференції

Педіатрія - Рediatrics

Дитяча алергологія - Pediatric allergology

Ендокринологія - Endocrinology

Отоларингологія - Otolaryngology

Сімейна медицина - Family medicine

 

 

Практична цінність та актуальність

 

Будуть розглянуті питання сучасної діагностики та лікування патології у дітей

Також будуть розглянуті питання новітніх підходів до ведення пацієнтів дитячого віку , що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань сучасної проблематики педіатрії.

Спікери

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 08:00 – Марусин Олександр  - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 08:05 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 08:10 –Томас Алондеріс - Нестача лікарських засобів
 • 08:35 – Рімантас Аутукас - Стилі управління
 • 09:00 - Косаковський Анатолій - Утруднення носового дихання у дітей. Вибрані питання
 • 09:40 – Колоскова Олена – Проблемні питання гострих тонзилітів у педіатрії
 • 10:15 – Білоус Тетяна – Ефективність стандартної базисної протизапальної терапії бронхіальної астми у дітей за альтернативного дебюту захворювання
 • 10:35 – Гавриленко Юрій – Сучасний підхід до іригаційої терапії захворювань верхніх дихальних шляхів
 • 11:05 – Скрипник Надія – Вирішення проблеми йододефіциту - ключ до соціально – економічного розвитку країни
 • 11:25 - Кінаш Марія – Корекція вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей
 • 11:55 – Мощич Олександр – Міжнародний досвід застосування фармакопейних гомеопатичних лікарських засобів в лікувальній практиці сімейної медицини, педіатрії, отоларингології з позиції доказової медицини, рекомендації ВООЗ
 • 12:30 – Кравченко Тетяна – Застосування антипіретиків при ГРВІ у дітей
 • 13:00 – Білоус Тетяна – Лікування бронхіту у дітей: особливості етіотропного та симптоматичного лікування
 • 13:30 – Павликівська Богдана – Йододефіцит та його профілактика
 • 14:05 - Колоскова Олена – Харчування немовлят: проблеми і виклики сьогодення
 • 14:40 - Литвинець Людмила – Алергози в практиці педіатра та шляхи їх корекції
 • 15:30 - Деркач Маріанна – Медикаментозна алергія. Як подбати про безпечне відвідування стоматолога. Маршрут пацієнта 

Conference program:

Welcome speech

 • 08:00 - Marusyn Oleksandr - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

 

Opening ceremony

 • 08:05 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko

Scientific part

 • 08:10 - Thomas Alonderis - Lack of medicines
 • 08:35 - Rimantas Autukas - Management Styles
 • 09:00 - Kosakovsky Anatoly - Difficulty in nasal breathing in children. Selected questions
 • 09:40 - Koloskova Olena - Problematic issues of acute tonsillitis in pediatrics
 • 10:15 - Belous Tatiana - The effectiveness of standard basic anti-inflammatory therapy of bronchial asthma in children with an alternative onset of the disease
 • 10:35 - Gavrilenko Yuri - Modern approach to irrigation therapy of upper respiratory tract diseases
 • 11:05 - Skrypnyk Nadiya - Solving the problem of iodine deficiency - the key to socio - economic development of the country
 • 11:25 -  Kinash Maria - Correction of secondary exocrine insufficiency of the pancreas in children
 • 11:55 - Moschych Oleksandr - International experience in the use of pharmacopoeial homeopathic medicines in the medical practice of family medicine, pediatrics, otolaryngology from the standpoint of evidence-based medicine, WHO recommendations
 • 12:30 - Kravchenko Tetyana - The use of antipyretics in SARS in children
 • 13:00 - Belous Tatiana - Treatment of bronchitis in children: features of etiotropic and symptomatic treatment
 • 13:30 - Pavlykivska Bohdana - Iodine deficiency and its prevention
 • 14:05 - Koloskova Olena - Infant Nutrition: Problems and Challenges of Today
 • 14:35 - Lytvynets Lyudmyla - Allergies in the practice of a pediatrician and ways to correct them
 • 15:30 - Derkach Marianna - Drug allergy. How to take care of a safe visit to the dentist. The patient's route
 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і зробив проплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
200 грн.
✔  Участь у конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
400 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Пакет-Вебінар
200 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - за участь у вебінарі)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Преміум
600 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Участь у 2 вебінарах
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 20 балів - у двох вебінарах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

 1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
 2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ