Modern surgical and therapeutic methods of treatment of endocrine pathology

Новітні хірургічні та терапевтичні методи лікування ендокринної патології

7-8 жовтня 2021 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL FORUM
Міжнародний науково-практичний форум

 • 00
  days
 • .
 • 00
  hours
 • :
 • 00
  minutes
 • :
 • 00
  seconds
 

Про форум

 

 

 

Головною метою форуму є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань сучасного ефективного лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та окремими патологіями щитоподібної залози, наднирників та паращитоподібних залоз.

У роботі форуму планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань ендокринології та діабетології з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Ізраїль, Туреччина, Словаччина, Грузія

 

Організатори

Аудиторія

Кому варто прийняти участь
Лікарі

Ендокринологи, діабетологи, терапевти, дієтологи, ендокринні хірурги та сімейні лікарі

Керівники медичних центрів

Головні лікарі, директори клінік, директори приватних центрів та їх заступники з медичних питань

Науковці та держслужбовці

Викладачі кафедр ендокринології, сімейної та внутрішньої медицини ВНМЗУ, а також представники МОЗ України

 

 

 

 

Розділи Форуму

Ендокринологія - Endocrinology

Діабетологія - Diabetology

Ендокринна хірургія - Еndocrine surgery

Нуклеарна медицина - Nuclear medicine

Сімейна медицина - Family medicine

 

 

Практична цінність та актуальність

 

Будуть розглянуті питання сучасного ефективного лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.

Також будуть розглянуті питання окремих патологій щитоподібної залози наднирників та паращитоподібних залоз, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення форуму підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ефективного ведення пацієнтів з ендокринною патологією.

Спікери

 

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 10:00 – Марусин Олександр - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 10:05 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 10:10 – Оксана Марусин - Фармакоекономічні аспекти інсулінотерапії
 • 10:25 - Марина Нодельман - Від антидіабетичних препаратів до профілактики і лікування серцево-судинних захворювань та нефропатії (Ізраїль) 
 • 11:05 – Вєра Донікова - Безперервний моніторинг глюкози (Словаччина)
 • 11:45 - Надія Пасєчко - Раціональний вибір цукрознижувальної терапії для пацієнта із ЦД 2 типу
 • 12:00 – Оксана Дідушко – Тактика ведення пацієнта із ЦД 2 типу в практиці сімейного лікаря
 • 12:30 – Охад Ронен - Випадок поетапної тиреоїдектомії (Ізраїль)
 • 12:50 – Надія Скрипник - Комплексний підхід до лікування ЦД 2 типу: враховуємо серцево-судинні ризики
 • 13:10 – Мехмет Одабасі - Ендокринна хірургія (Туреччина)
 • 13:30 - Оксана Марусин - Сучасні підходи до лікування хворих з акромегалією
 • 14:00 - Христина Москва - Призначення інсулінів в амбулабораторних умовах
 • 14:15 – Марина Нодельман – Ефективне лікування остеопорозу (Ізраїль)
 • 14:50 – Володимир Паньків – Сучасні аспекти лікування діабетичної стопи: погляд ендокринолога
 • 15:10 - Ахмет Гюнгор - Нуклеарна медицина (Туреччина)
 • 15:30 - Андрій Пасько - Алгоритм інтраопераційної профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу 

Conference program:

Welcome speech

 • 10:00 - Oleksander Marusyn - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

Opening ceremony

 • 10:05 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko

Scientific part

 • 10:10 - Oksana Marusyn - Pharmacoeconomic aspects of insulin therapy
 • 10:25 - Marina Nodelman - From antidiabetic drugs to the prevention and treatment of cardiovascular disease and nephropathy (Israel)
 • 11:05 - Vera Donikova - Continuous Glucose Monitoring (Slovakia)
 • 11:45 - Nadiya Pasechko - Rational choice of antidiabetic therapy for a patient with type 2 diabetes
 • 12:00 - Oksana Didushko - Tactics of managing a patient with type 2 diabetes in the practice of a family doctor
 • 12:30 - Ohad Ronen - A case of staged thyroidectomy (Israel)
 • 12:50 - Nadiya Skrypnyk - A comprehensive approach to the treatment of type 2 diabetes: take into account cardiovascular risks
 • 13:10 - Mehmet Odabasi - Endocrine Surgery (Turkey)
 • 13:30 - Oksana Marusyn - Modern approaches to the treatment of patients with acromegaly
 • 14:00 - Christina Moscow - Prescribing insulin in an outpatient setting 
 • 14:15 - Marina Nodelman - Effective treatment of osteoporosis (Israel)
 • 14:50 - Volodymyr Pankiv - Modern aspects of diabetic foot treatment: the opinion of an endocrinologist
 • 15:10 - Ahmet Gungor - Nuclear Medicine (Turkey)
 • 15:30 - Andriy Pasko - Algorithm of intraoperative prevention and treatment of postoperative hypoparathyroidism

 

 

Практична частина форуму. Тематики майстер-класів:


Запис майстер-класів буде надано на 72 години тим, хто зареєструвався і зробив проплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
450 грн (до 01.09)
✔  Участь у двох днях форуму
✔  Участь у п"яти майстер-класах
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у форумі, 25 балів - у п"яти майстер-класах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Стандартний
550 грн (до 15.09)
✔  Участь у двох днях форуму 
✔  Участь у п"яти майстер-класах
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у форумі, 25 балів - у п"яти майстер-класах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Стандартний
650 грн (після 15.09)
✔  Участь у двох днях форуму 
✔  Участь у п"яти майстер-класах
✔  Сертифікат БПР (20 балів - участь у форумі, 25 балів - у п"яти майстер-класах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Публікація тез
150 грн.
✔  Публікація тез (за одного автора)

Як зареєструватися на конференцію

  1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
  2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ