Lung diseases and hypoventilation conditions. Programmable multilevel lung ventilation in clinical practice and distress syndrome in COVID-19

Захворювання легень та гіповентиляційні стани. Програмована багаторівнева вентиляція легень в клінічній практиці та дистрес-синдромі при COVID-19

29 липня 2020 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE FOR ANESTHESIOLOGISTS-RESUSCITATORS
Міжнародна науково-практична конференція для анестезіологів-реаніматологів

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань із надання ефективних реанімаційних заходів та програмованої багаторівневої вентиляції легень пацієнтам дорослого і дитячого віку.

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань реаніматології та анестезіології з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Словаччина, Ізраїль, Грузія, Литва.

 

Організатори

Аудиторія

Кому варто взяти участь
Лікарі

Анестезіологи-реаніматологи, неонатологи, пульмонологи та інфекціоністи

Керівники медичних центрів

Головні лікарі, директори клінік, директори приватних центрів та їх заступники з медичних питань

Науковці та держслужбовці

Викладачі кафедр анестезіології та інтенсивної терапії, пульмонології та інфекційних хвороб ВНМЗУ, а також представники МОЗ України

 

 

 

Розділи Конференції

Анестезіологія - Anesthesiology

Реаніматологія - Resuscitation science

Пульмонологія - Pulmonology

Інфекційні хвороби - Infectious diseases

 

 

Практична цінність та актуальність

Будуть розглянуті питання гіповентиляційних станів, програмована багаторівнева вентиляція легень в клінічній практиці.

Також будуть розглянуті клінічні питання ведення пацієнтів із дистрес-синдромом при COVID-19, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів анестезіологів-реаніматологів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ведення пацієнтів із гіповентиляційними станами.

 

Спікери

 

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 10:00 – Рожко Микола Михайлович - ректор «Івано-Франківського національного медичного університету», д.мед.н., професор
 • 10:05 – Марусин Олександр Васильович - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 10:10 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка
 • 10:15 - виступ Віри Бойчук та Олександра Семчука, викладачів Івано-Франківського національного медичного університету, "Дніпровський вальс"

Наукова частина

 • 10:20 – Айдас Юркевічус - Гострий респіраторний дистрес-синдром - рекомендації з лікування в клінічній практиці
 • 11:00 – Ємяшев Олег Вікторович - Наш досвід комбінації високопотічної оксигенотерапії із СРАР у лікуванні хворих із гострою дихальною недостатністю
 • 11:30 - Вільям Доніч - Високочастотна струйна вентиляція легень через лицеву маску
 • 12:10 – Кіндяк Іван Романович – Деякі питання ведення хворих з COVID-19 (акцент на харчування та коагуляцію)
 • 13:00 – Олександр Самохвалов - Вентиляція легень у пацієнтів з COVID-19
 • 13:30 – Павол Терек - Автоматична пропорційна хвилинна вентиляція і режими ШВЛ
 • 13:50 – Павол Терек - Основне теоретичне пояснення і клінічний досвід програмованої багаторівневої вентиляції
 • 14:10 - Вільям Доніч - Медицина сну, діагностика, лікування в Словаччині.
 • 14:40 – Лія Голіадзе та Ніколас Зубадалашвілі – Практика лікування COVID-19 в Грузії
 • 15:00 – Тамара Качібайя та Васіл Абуладзе – Практичні рекомендації ведення хірургічних хворих з COVID-19
 • 15:15 – Галушко Олександр Анатолійович - Особливості ведення хворих на COVID-19 при супутньому цукровому діабеті

Conference program:

Welcome speech

 • 10:00 - Rozhko Mykola - Rector of Ivano-Frankivsk National Medical University, Doctor of Medicine, Professor
 • 10:05 - Marusyn Oleksandr - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

 

Opening ceremony

 • 10:10 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko
 • 10:15 - performance by Vira Boychuk and Oleksandr Semchuk, teachers of Ivano-Frankivsk National Medical University, "Dnieper Waltz"

Scientific part

 • 10:20 - Aidas Jurkevičius - Acute respiratory distress syndrome - recommendations for treatment in clinical practice
 • 11:00 - Oleg Yemyashev - Our experience of combining high-flow oxygen therapy with CPAP in the treatment of patients with acute respiratory failure
 • 11:30 - William Donich - High-frequency jet ventilation of the lungs through a face mask
 • 12:10 - Ivan Kindyak  - Some issues for treatment of patients with COVID-19 (emphasis on nutrition and coagulation)
 • 13:00 - Alexander Samokhvalov - Lung ventilation in patients with COVID-19
 • 13:30 - Pavol Terek - Automatic proportional minute ventilation and ventilation modes
 • 13:50 - Pavol Terek - Basic theoretical explanation and clinical experience of programmable multilevel ventilation
 • 14:10 - William Donich - Sleep medicine, diagnosis, treatment in Slovakia.
 • 14:40 - Lia Goliadze and Nikolay Zubadalashvili - COVID-19 treatment practice in Georgia
 • 15:00 - Tamara Kachibaya and Vasil Abuladze - Practical recommendations for treatment of surgical patients with COVID-19
 • 15:15 - Alexander Galushko - Features for treatment of patients with COVID-19 in concomitant diabetes mellitus

 

 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і здійснив оплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
100 грн.
✔  Участь у конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
250 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Пакет-Вебінар
150 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - за участь у вебінарі)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Пакет-Вебінар 1+1
300 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Два вебінари
✔  Сертифікат БПР (20 балів - за участь у двох вебінарах)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Преміум
400 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Участь у 2 вебінарах
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 20 балів - у двох вебінарах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

 1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
 2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.
 3. Звертаємо Вашу увагу! Ми пропонуємо і надаємо можливість пройти конференцію, яка вже відбулася, у записі з отриманням сертифікату (!!! при перегляді не менше 80% наданого матеріалу, що фіксується).

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ