Expert opinions, advice and achievements in the treatment of COVID-19 patients with various background diseases - the experience of leading foreign and domestic specialists

Експертні думки ,поради та досягнення в лікуванні COVID-19 пацієнтів з різними фоновими захворюваннями - досвід провідних закордонних та вітчизняних фахівців

12 січня 2021 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
Міжнародна науково-практична конференція

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань із лікування пацієнтів з COVID-19 та різними фоновими захворюваннями, а також проведення програмованої багаторівневої вентиляції легень пацієнтам дорослого і дитячого віку.

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців  з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Словаччина, Ізраїль, Грузія, Литва та Туреччина.

 

Організатори

Наші партнери

 

 

Розділи Конференції

Лікування хворих на COVID-19 з супутнім цукровим діабетом

Харчування хворих з COVID-19

Лікування COVID-19 у кардіології

Лікування COVID-19 при ураженні печінки

Багаторівнева програмована вентиляція легень

Гострий респіраторний дистрес-синдром у на COVID-19

Лікування неврологічних проявів SARC-CoV-2 інфекції

 

 

Практична цінність та актуальність

Будуть розглянуті питання лікування пацієнтів з COVID-19 та різними фоновими захворюваннями.

Також будуть розглянуті клінічні питання гіповентиляційних станів, програмована багаторівнева вентиляція легень в клінічній практиці, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ведення пацієнтів при COVID-19.

 

Спікери

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 09:00 – Олександр Марусин - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 09:05 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 09:10 - Олександр Галушко - Особливості ведення хворих на COVID-19 при супутньому цукровому діабеті
 • 09:40 – Айдас Юркевічус - Гострий респіраторний дистрес-синдром - рекомендації з лікування в клінічній практиці
 • 10:20 – Олег Ємяшев  - Наш досвід комбінації високопотічної оксигенотерапії із СРАР у лікуванні хворих із гострою дихальною недостатністю
 • 10:50 - Вільям Доніч - Високочастотна струйна вентиляція легень через лицеву маску
 • 12:00 – Василь Міщук – L-орнітин-L-аспартат в лікуванні уражень печінки після перенесеної SARC-CoV-2 інфекції
 • 12:30 – Олександр Самохвалов - Вентиляція легень у пацієнтів з COVID-19
 • 13:25 – Іван Кіндяк – Деякі питання ведення хворих з COVID-19 (акцент на харчування та коагуляцію)
 • 14:00 – Павол Терек - Автоматична пропорційна хвилинна вентиляція і режими ШВЛ
 • 14:20 – Катерина Бєлка –Респіраторна підтримка та седація пацієнтів з Covid-19
 • 14:50 -  Ірина Кобець - Основні напрямки лікування неврологічних проявів SARC-CoV-2 інфекції
 • 15:20 – Сергій Федоров – Порушення системи коагуляції при COVID-19 та шляхи корекції

Conference program:

Welcome speech

 • 09:00 - Marusyn Oleksandr - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

Opening ceremony

 • 09:05 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko

Scientific part

 • 09:10 - Alexander Galushko - Features for treatment of patients with COVID-19 in concomitant diabetes mellitus
 • 09:40 - Aidas Jurkevičius - Acute respiratory distress syndrome - recommendations for treatment in clinical practice
 • 10:20 - Oleg Yemyashev - Our experience of combining high-flow oxygen therapy with CPAP in the treatment of patients with acute respiratory failure
 • 10:50 - William Donich - High-frequency jet ventilation of the lungs through a face mask
 • 12:00 - Vasyl Mishchuk - L-ornithine-L-aspartate in the treatment of liver damage after SARC-CoV-2 infection
 • 12:30 - Alexander Samokhvalov - Lung ventilation in patients with COVID-19
 • 13:25 - Ivan Kindyak  - Some issues for treatment of patients with COVID-19 (emphasis on nutrition and coagulation)
 • 14:00 - Pavol Terek - Automatic proportional minute ventilation and ventilation modes
 • 14:20 - Kateryna Belka - Respiratory support and sedation of patients with Covid-19
 • 14:50 - Iryna Kobets - The main areas of treatment of neurological manifestations of SARC-CoV-2 infection
 • 15:20 - Sergey Fedorov - Disorders of the coagulation system in COVID-19 and ways of correction
 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і здійснив оплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
300 грн.
✔  Участь у конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
500 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Пакет-Вебінар
200 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - за участь у вебінарі)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Пакет-Вебінар 1+1
400 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Два вебінари
✔  Сертифікат БПР (20 балів - за участь у двох вебінарах)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Преміум
700 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Участь у 2 вебінарах
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 20 балів - у двох вебінарах)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

 1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
 2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ