Public health: the problem of the nation's aging. Modern aspects of health care organization: the system of effective hospital management

Громадське здоров’я: проблема старіння нації. Сучасні аспекти організації охорони здоров’я: система ефективного управління лікарнею

14 грудня 2020 р. (Online)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
Міжнародна науково-практична конференція

 • 00
  дні
 • .
 • 00
  години
 • :
 • 00
  хвилини
 • :
 • 00
  секунди
 

Про конференцію

 
 
 
 

 

 

Головною метою конференції є вирішення низки міждисциплінарних інтеграційних питань сучасних аспектів організації охорони здоров’я та системи ефективного управління лікарнею.

У роботі конференції планується участь понад 2000 осіб, зокрема провідних фахівців із питань громадського здоров'я з усіх областей України.

А також планується участь наших міжнародних експертів з наступних країн: Литва, Німеччина, Туреччина.

 

Організатори

Аудиторія

Кому варто взяти участь
Лікарі

Всіх спеціальностей

Керівники медичних центрів

Головні лікарі, директори клінік, директори приватних центрів та їх заступники з медичних питань

Науковці та держслужбовці

Викладачі кафедр ВНМЗУ, а також представники МОЗ України

 

 

 

Розділи Конференції

Громадське здоров'я

Старіння нації

Догляд за людьми похилого віку

 

 

Практична цінність та актуальність

Будуть розглянуті питання сучасних аспектів організації охорони здоров'я, проблема старіння нації та система ефективного управління лікарнеюта їх вирішення.

Також будуть розглянуті питання успішного залучення позабюджетних коштів від благодійників та за допомогою грантів і проектів Євросоюзу, НАТО і ін. донорських організацій - ефективний фандрейзинг, що є надзвичайно актуально у даний час. Таким чином, очікується, що підсумком проведення конференції підтримуватиметься високий рівень зацікавленості лікарів в удосконаленні своїх компетенцій із питань ефективного управління.

 

Спікери

 

 

Програма конференції:

Вітальне слово

 • 08:30 – Марусин Олександр Васильович - Голова Правління ГО «Асоціація Лікарів Карпатського Регіону»

Церемонія відкриття

 • 08:35 - виступ народної аматорської чоловічої хорової капели «Сурма» імені Богдана Волосянка

Наукова частина

 • 08:40 – Орина Децик - Соціально-економічні передумови реформи фінансування системи охорони здоров’я України
 • 09:50 – Айя Кагаде - Система охорони здоров’я Ізраїлю
 • 10:10 - Томас Алондеріс - Нестача лікарських засобів 
 • 10:35 – Ірина Стовбан – Особливості системи охорони здоров’я в період трансформацій та реформ
 • 10:50 -  Рімантас Аутукас - Стилі управління
 • 11:10 – Олександр Марусин - Стратегія фандрейзингу
 • 12:00 – Олександр Маєвський, Оксана БерникВпроваждення лабораторних інформаційних для оптимізації до- та постаналітичного етапів патоморфологічних досліджень
 • 12:35 – Нікіта БобровРеформування системи нагляду за охороною здоров′я у Словаччині
 • 13:00 – Олександр Дудін - Шлях реформування патоморфологічної служби України
 • 13:25 – Віталій ЗозуляАналіз летальної травми в салоні легкового автомобіля на території Житомирської області 2008-2017 рр.
 • 13:35 – Тетяна БілоусГрантові можливості для студентів та лікарів
 • 14:05 – Андрій БазилевичЛікарське самоврядування у світі та Україні
 • 14:30 – Уве-Маттіас Мюллер - Демографія та соціальний розвиток
 • 14:45 - Уве-Маттіас Мюллер - Демографія та економіка
 • 15:05 – Уве-Маттіас Мюллер – Демографія та повсякденне життя
 • 15:20 – Гінтарас Грахаускас – Чому старіюче суспільство скоро стане проблемою №1 для європейських країн

Conference program:

Welcome speech

 • 08:30 - Marusyn Oleksandr - Chairman of the Board of the Association of Physicians of the Carpathian Region

Opening ceremony

 • 08:35 - performance of the folk amateur men's choir "Surma" named after Bohdan Volosyanko

Scientific part

 • 08:40 - Oryna Decyk - Socio-economic preconditions of the reform of financing the health care system of Ukraine
 • 09:50 - Aya Kagade -The Israeli Health System At a Glance
 • 10:10 - Thomas Alonderis -Lack of medicines
 • 10:35 - Iryna Stovban - Features of the health care system in the period of transformations and reforms
 • 10:50 - Rimantas Autukas - Management Styles
 • 11:10 - Olexander Marusyn - Fundraising strategy
 • 12:00 - Oleksandr Maevsky, Oksana Bernyk - Introduction of laboratory information for optimization of pre- and postanalytic stages of pathomorphological research
 • 12:35 - Nikita Bobrov - Reforming the health care supervision system in Slovakia
 • 13:00 - Oleksandr Dudin - The way of reforming the Pathomorphological Service of Ukraine
 • 13:25 - Vitaliy Zozulya - Analysis of a fatal injury in the passenger compartment of a car in the Zhytomyr region in 2008-2017.
 • 13:35 - Tatiana Belous - Grant opportunities for students and doctors
 • 14:05 - Andriy Bazylevych - Medical self-government in the world and in Ukraine
 • 14:30 - Uwe-Matthias Müller - Demography and social development
 • 14:45 - Uwe-Matthias Müller - Demography and Economics
 • 15:05 - Uwe-Matthias Müller - Demographics and everyday life
 • 15:20 - Gintaras Grahauskas - Why an aging society will soon become a problem №1 for European countries

 

 

Практична частина конференції. Тематики вебінарів:


Запис вебінарів буде надано на 24 години тим, хто зареєструвався і зробив проплату.

Варіанти участі

Виберіть зручний для Вас варіант

Стандартний
200 грн.
✔  Участь у конференції
✖  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)
Оптимальний
400 грн.
✔  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - участь у конференції, 10 балів - у вебінарі)
✔  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів).
Пакет-Вебінар
200 грн.
✖  Участь у конференції
✔  Вебінар на вибір
✔  Сертифікат БПР (10 балів - за участь у вебінарі)
✖  Відеозаписи всіх лекцій (окрім вебінарів)

Як зареєструватися на конференцію

 1. Заповніть google-форму та відправте ваші контактні дані.
 2. Коли буде створено вебінарну кімнату, Ви отримаєте електронний лист із посиланням на реєстрацію та вхід. Уважно заповнюйте Ваші дані. Неправильно введені дані не гарантують підтвердження реєстрації і отримання доступу.

Часті запитання

Чи буде запис вебінару

Всі записи лекцій та вебінарів будуть доступні на платній основі

Як можна купити запис вебінару

Можливість купити запис для перегляду вирішується окремо після кожного вебінару. Якщо у вас виникне бажання придбати запис вебінару пишіть нам на електронну адресу.

Не отримую повідомлення на пошту

Всі розсилки після попередньої реєстрації проходять у автоматичному режимі. Уважно заповнюйте форму реєстрації. Неправильний email або телефон є причиною не отримання повідомлень від нас. УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

Чи буде видаватися сертифікат
 1. Сертифікат зможуть отримати усі учасники, які попередньо зареєструвались за відповідним пакетом та прослухали конференцію (не менше, ніж 80% часу).
 2. Через 10 днів після того, як Ви прослухаєте конференцію, на вказаний Вами e-mail надійде Ваш сертифікат.
 3. Сертифікати генеруються на базі заповненої Вами інформації – кожному сертифікату буде присвоєно унікальний номер. Списки учасників із номерами сертифікатів зберігаються в організаторів та можуть передаватись до атестаційної комісії.

УВАГА! Переглядайте всі ваші додаткові вхідні теки, а також теку СПАМ

 

Підписка на новини

НАШІ КОНТАКТИ

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ АБО ЗАЛИШТЕ ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ